کتاب حل التمرین کتاب شلدون راس

کتاب حل التمرین کتاب شلدون راس

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 483 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 خرداد 1398

به روز رسانی در: 24 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود حل التمرین کتاب شلدون راس

ﻋﻨﻮان
ﻓﺼﻞ اول :آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻓﺼﻞ دوم :اﺻﻮل اﺣﺘﻤﺎل
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺘﻘﻼل
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮأم
“ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:خواص امید رﻳﺎﺿﻲ

 

 

مشحصات فایل:
عنوان:    کتاب حل التمرین کتاب شلدون راس
نویسنده :    شلدون راس
تعداد صفحات:     ۲۲۹
زبان:فارسی