کتاب تربیت آزاد اندیشان اثر دیل مک گاون

کتاب تربیت آزاد اندیشان اثر دیل مک گاون

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 571 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 فروردین 1398

به روز رسانی در: 14 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب تربیت آزاد اندیشان اثر دیل مک گاون

فروردین ۹۵مقالهایاز فیلسوفی دیدم، نوشته بود کهدر ایران امروز هیئت حاکم و تبلیغات از زهد به لذتتغییر جهت داده است .نمیتوانمسخنان وی را رد کنم و از سوی دیگر نمیتوانمآنهارا تائیدکنم.جالب است ولی در همین ایران امروز من با افرادی دیدار داشته ام که گویی بر خلاف جریان غالب روزمره ایرانیان امروز به تعهدات خود وفادار بوده و به راستی صادقانه کارمیکنند. در حالی که همکارش در کنارش مشغول دودره کردن است

عنوان:کتاب تربیت آزاد اندیشان
نویسنده: دیل مک گاون
تعداد صفحات: ۴۲۰
زبان: فارسی