کتاب اپرای چهار پنی اثر برتولت برشت

کتاب اپرای چهار پنی اثر برتولت برشت

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 465 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 اسفند 1397

به روز رسانی در: 25 اسفند 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب اپرای چهار پنی اثر برتولت برشت

برای رویارویی با قساوت فزایندۀ نوع بشر، جوناتان ژرمیا پیچوم، مرد داد و ستد، حجره ایباز کرده بودکه در آن جامحرومترین محرومان می توانستند بھ شکلی درآیند و حرف ھای بزنند کھ دل سنگدل ترین آدمھا را نیز آب کنند بیدار شومسیحی نابکار!زندگی گناه آلودت را از سربگیر، سگ!نشان بده چه در چنته داری،که خدا نجاتبخش تو باشد

عنوان: کتاب اپرای چهار پنی
نویسنده:  برتولت برشت
تعداد صفحات: ۱۲۴
زبان: فارسی