کتاب انسان خداگونه اثر يووال نوح هراری

کتاب انسان خداگونه اثر يووال نوح هراری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 665 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 11 فروردین 1398

به روز رسانی در: 7 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب انسان خداگونه اثر يووال نوح هراری

بشريت در ســپيده دم هــزارۀ ســوم از خــواب بيــدار می شــود، خميــازه اى می کشــد وچشمانش را می مالد. بقاياى کابوس وحشتناکى هنوز از ذهنش عبور می کند. «چيزىبود در مورد سيمهاى خاردار و يک ابر قارچى عظيم. اما اين فقط يک کابوسبود». بهحمام می رود و صورتش را می شويد، چروکهاى صورتش را در آينه نظاره می کند، يک فنجان قهوه دم می کند و دفترچۀ يادداشتش را باز می کند. «بسيار خب، ببينيم برنامۀامروز چيست

عنوان:کتاب انسان خداگونه
نویسنده:  يووال نوح هراری
تعداد صفحات: ۶۷۱
زبان: فارسی