کتاب اسرار یهود اخرالزمان امیر رضا رجایی

کتاب اسرار یهود اخرالزمان امیر رضا رجایی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 527 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 بهمن 1397

به روز رسانی در: 30 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب اسرار یهود اخرالزمان امیر رضا رجایی

دربارة پيشينه و علت کوچ یهودیان به مناطقي از جزیرةالعرب نظرات گوناگوني وجود دارد . ابوالفرج اصفهاني که صفحاتي از کتاب الأغاني خود را به یهودیان و اشعار آنان اختصاص داده، معتقد است حضور یهود در حجاز به دوران حضرت موسي(ع )مربوط است .وي تفصيل این مطلب را اینگونه آورده است که: ساکنان اولية حجاز گروهي به نام عماليق بودند که به مردم ستم ميکردند .موسي(ع )لشکري از بنياسرائيل را به جنگ آنان فرستاد و فرمود کسي از آنان را زنده نگذارید .لشکر بنياسرائيل به حجاز آمده با کشتن همة آنان به پيروزي رسيدند .در این ميان تنها فرزند حاکم را به جهت زیبایي اش نکشتند و با خود بردند .چون به شام بازگشتند، موسي(ع )وفات کرده بود و بنياسرائيل به این لشکریان اعتراض کردند که چرا یک نفر را زنده آورده و از فرمان سرپيچي کردهاید .لذا از ورود آنان به وطنشان جلوگيري کردند .لشکریان که چنين دیدند گفتند به حجاز برميگردیم و در محل گروهي که با ایشان جنگيدیم سکونت ميکنيم .پس به اطراف یثرب آمدند و در آنجا مسکن گزیدند .آنگاه که روميان بر شام غلبه کرده، بنياسرائيل را قلع و قمع کردند، بنينضير و بني قریظه و بنيبهدل از شام گریخته، نزد دوستان همکيش خود در حجاز آمدند و در آنجا ساکن شدند و…

 

 

 

مشخصات فايل:
عنوان: کتاب اسرار یهود اخرالزمان
نويسنده: امیر رضا رجایی
تعداد صفحات:  ۱۲۶۴
زبان: فارسي