کتاب آموزش اتوکد شاهین تاج الدینی

کتاب آموزش اتوکد شاهین تاج الدینی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 768 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 فروردین 1398

به روز رسانی در: 19 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب آموزش اتوکد شاهین تاج الدینی

ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻴﻒ ﻛﺎﺭﻯ ﺁﻥ  ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ  ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ  ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻭ ﻳﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

در پایان هر فصل نمونه سوالات چهار گزینه ای طراحی شده است.

مشخصات فایل:
عنوان:     کتاب آموزش اتوکد
نویسنده:   شاهین تاج الدینی
تعداد صفحات:      ۲۰۸
زبان:  فارسی