پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی

دسته بندی: - -

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 1024 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 دی 1397

به روز رسانی در: 26 دی 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سوال بوده و ۱۹ خرده مقیاس را تشکیل می دهد که این خرده مقیاس ها به شرح زیر می باشند:
۱- خودآگاهی
۲- داشتن هدف در زندگی
۳- مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی
۴- روابط بین فردی
۵- تصمیم گیری
۶- بهداشت و سلامت روانی
۷- بهداشت و سلامت جسمانی
۸- مهارت های حل مسئله
۹- مهارت های مشارکت و همکاری
۱۰- تفکر خلاق
۱۱- تفکر انتقادی
۱۲- نشان دادن مسئولیت های فردی
۱۳- درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و تساوی
۱۴- شرکت در فعالیت هایی که منافع رابهبود می بخشند.
۱۵ – نشان دادن رفتارهای اجتماعی
۱۶- شهروند جهانی شدن
۱۷- مهارت های حرفه ای
۱۸- مهارت های مربوط به رعایت و به کار گیری نکات ایمنی
۱۹- مهارت های استفاده از فناوری اطلاعات

این پرسشنامه دارای ۱۴۴ سوال است

این پرسشنامه داری ۵ بعد است

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل:word 2007