پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی

پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی

دسته بندی: - -

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 647 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 دی 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

۰ تا ۸: تقریبا ۱/۶ اشخاص بین ۰ تا ۸ امتیاز به دست می آورند. این اشخاص پاسخ هایی می دهند که در اکثر موارد پذیرش اجتماعی ندارد. احتمال دارد که آنها، بیش از اکثر مردم، آمادگی داشته باشند تا با صداقت به سوالات پاسخ دهند، حتی اگر پاسخ های آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد.
۹ تا ۱۹: تقریبا ۲/۳ اشخاص بین ۹ تا ۱۹ امتیاز بدست می آورند. آنها در پاسخ های خود حد متوسط را در نظر می گیرند و به طور متوسط به پذیرش اجتماعی توجه می کنند. احتمال دارد که رفتار واقعی آنها در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشد.
۲۰ تا ۳۳: تقریبا ۱/۶ اشخاص بین ۲۰ تا ۳۳ امتیاز را بدست می آورند. این اشخاص احتمالا خیلی به تاییدهای اجتماعی توجه می کنند و طوری به سوالات پاسخ می دهدن که از طردهای مردم در امان بمانند. رفتار واقعی آنها، با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری بسیار بالایی نشان می دهد.

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل:word 2007