پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیرت دولتی گرایش منابع انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیرت دولتی گرایش منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 606 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیرت دولتی گرایش منابع انسانی

عنوان پیان نامه:
بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات

 

چکیده مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارکنان مستعد به منظور که افراد شایسته، با مهارتهای  ، اجرای موفقیت آمیز فعالیتهای مورد نیاز سازمان است و به سازمان اطمینان میدهد مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرار گرفتهاند .با توجه به نو بودن مدیریت استعداد در کلان سازمانهای ایران، انجام این پژوهش تاثیر شایانی بر دیدگاه مدیران منابع انسانی دارد .هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شیراز است .در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است، جامعه آماری شامل نفر بوده است .نمونه آماری مناسب برای کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شیراز است .جامعه این تحقیق ۱۴۰ نفر بوده است …  …نتیجه آزمون فرضیه های اصلی حاکی از آن است که مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی دار )دارد. یافته های پژوهش بر وجود اثرات انتخاب کارکنان مستعد بر جانشین پروری، مشارکت کارکنان مستعد بر جانشین پروری، آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری و حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشین پروری، صحه می گذارد

 

مشخصات فایل:
عنوان:  بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشینپروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد صفحات:  ۱۶۵
زبان: فارسی