مقاله نیروی گرانش

مقاله نیروی گرانش

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 501 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 بهمن 1397

به روز رسانی در: 1 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقاله نیروی گرانش

چیزي که ما به نام گرانش می شناسیم همان دافعه ي خلا و ماده است…
“نیروي خلا یا گرانش؟
شاید این نظریه دهها سال پیش می بایست مطرح می شـد کـه نیـروي گرانشـی وجـود نـدارد و ایـن تمامـا
برآیند دافعه ي بین خلا و ماده است که گرانش می نامیم.
اما با گذشت چندین سال حتی فکر محققی به ایـن سـو نمـی رود کـه سیسـتم جـارو برقـی )
(که از نام آن نیز مشخص است دلالت بر این امر دارد که نیروي گرانشی وجود ندارد.
در جارو برقی یک فن قوي خلایی تقریبی در آن ایجاد می کند که باعث مکش اجسام سبک می شود

مشخصات فایل:
عنوان:مقاله نیروی گرانش
تعداد صفحات: ۱۵
زبان: فارسی