مقاله شروع به کار با فتوشاپ

مقاله شروع به کار با فتوشاپ

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 93 نمایش

حجم فایل: 5.91M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 مارس 2019

به روز رسانی در: 21 مارس 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله شروع به کار با فتوشاپ

مقاله ای که هم اکنون در دست شما است شامل ۱۹۰ صفحه آموزش نکته به نکته از مبتدی تا حرفه ای می باشد .

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ فرمت PSD ﺑﺮﺧﻮردار است . ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن  CD ، دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﺎ  ﻋﻜﺲ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻫﺎ اﺳﻼﻳﺪ  گرفته وه وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ کنید ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎري ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ و….

 

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:       مقاله شروع به کار با فتوشاپ
تعداد صفحات:    ۱۹۰
زبان:   فارسی

 

 

در مورد این اثر نظر دهید