فلش کارت مبانی اصول سازمان و مدیریت

فلش کارت مبانی اصول سازمان و مدیریت

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 748 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آبان 1398

به روز رسانی در: 14 آبان 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود فلش کارت مبانی اصول سازمان و مدیریت

سازمان ها از نظر مالکیت به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند.
هدف مدیریت علمی: بررسی علمی برای یافتن بهترین شیوه های اجرایی کار جهت بالابردن کارآیی.
هدف نگرش رفتاری: کاربرد روش علمی برای حل مسائل انسانی در مدیریت.
هدف اصلی نگرش کمی مدیریت: کاربرد روش علمی برای حل مسائل فنی در سطح وسیع.
سیستمی که با محیط اطراف خود کنش متقابل دارد «سیستم باز» و سیستمی که با محیط خود ارتباط متقابل ندارد «سیستم بسته » نامیده می شود.
شعار نگرش اقتضایی: هرچیز به موقعیت بستگی دارد.
حق دستور دادن و به اجرا درآوردن آن را به کمک پاداش یا تنبیه «اختیار» می گویند.

مشخصات فايل:
عنوان: فلش کارت مبانی اصول سازمان و مدیریت
کد درس: ۱۲۱۸۰۶۴-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۰۹۶-۱۲۱۸۰۹۷-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۱۸۱۰۲-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۳۶۳-۱۲۱۸۵۸۵-۱۲۱۸۷۲۳-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۲۲۱۸۷-۱۲۲۲۳۱۰-۱۳۱۴۰۵۸-۱۴۱۱۵۵۷-۱۷۱۲۱۳۹-۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۰۰۷
تعداد صفحات: ۶
زبان: فارسي