دانلود جزوه شیمی آلی پیشرفته

دانلود جزوه شیمی آلی پیشرفته

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 694 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 اسفند 1397

به روز رسانی در: 6 اسفند 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه شیمی آلی پیشرفته

در ترکیبات دارای پیوند دوگانه و یا ترکیبات حلقوی چنانچه دو استخلاف سنگینتر در یک سمت باشند، سیس و اگر در دو سمت مختلف باشند ترانس نامیده میشوند. ھمچنین در شیوهی دیگر نامگذاری Eو Zاستفاده میشود.

پیکربندی در اتمھای چھار اتمی براساس قواعد کان -اینگولد-پرلوگ تعیین میشود. در صورتیکه بیننده در سمتی باشد که استخلاف با اولویت کمتر در دورترین فاصله قرار بگیرد، اگر جھت حرکت استخلافھا در راستای عقربهھای ساعت باشد Rو برعکس آن Sنامیده میشود

عنوان:شیمی آلی پیشرفته
تعداد صفحات: ۱۹۴
زبان: فارسی