خلاصه کتاب پدر پولدار پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی، شارون لنچر

خلاصه کتاب پدر پولدار پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی، شارون لنچر

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 487 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 فروردین 1399

به روز رسانی در: 13 فروردین 1399

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود خلاصه کتاب پدر پولدار پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی، شارون لنچر

ﻣﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﻳﻜﻲ ﺩﺍﺭﺍ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺎﺩﺍﺭ.   ﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺯﻳﺮﻙ ﺑﻮﺩ، ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﺎﺑﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻼﺱ ﻫﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻫﺮﺩﻭ ﻣﺮﺩ ﺳﺨﺘﻜﻮﺵ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ.     ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﺎﺑﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎﻭﺍﻳﻲ ﺷﺪ. و….

ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺭﺯﻫﺎﻱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻡ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻛﻨﻢ . ﺑﺎ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﺑـﺎ ﺍﻳـﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﺭﺍ ﻳﺎﻓ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺘﻢ ﺗﺎ   ﻧﺎﺩﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ و….

مشخصات فایل:
عنوان:      پدر پولدار پدر بی پول
نویسنده:   رابرت کیوساکی، شارون لنچر
ترجمه :            ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ  ﻧﮋﺍﺩ
تعداد صفحات:     ۲۱
زبان: فارسی