خلاصه کتاب مالیه عمومی دکتر احمد توکلی

خلاصه کتاب مالیه عمومی دکتر احمد توکلی

دسته بندی:

قیمت: 5,000 تومان

تعداد نمایش: 653 نمایش

حجم فایل: 653.25K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 فوریه 2019

به روز رسانی در: 10 فوریه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود خلاصه کتاب مالیه عمومی دکتر احمد توکلی

مالیه عمومی  :تلاش اثباتی و هنجاری است.
تورم  :ارزش پول در قبال کالا کم میشود.
نقش دولت در اقتصاد بخش عمومی  :اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری یا هنجاری.
– تعیین مرزهای دخالت دولت – جهت دادن به تولید – توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه
– برآورد هزینه های دولت – منابع درآمدی، مقررات دولتی، تولید دولتی – مقررات زدائی و خصوصی سازی
اقتصاد اثباتی  :مطالعه فرایند کارکرد اقتصاد، طرز اقتصاد با قبول پیش فرض ها.
اقتصاد هنجاری  :تعیین اهداف و سیاستها و شناخت راههائی که به اهداف اقتصاد ختم می شود.
اقتصاد بخش عمومی  =اقتصاد اثباتی  +اقتصاد هنجاری (دستوری)
اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی :
بررسی انتقادی است از عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت، روشهائی که دولت در کسب وجود مورد نیاز خویش به کار می بندد و چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت .اقتصاد بخش عمومی تلاش خردورزانه و هنجاری برای بررسی اهداف، ابزارها، محدودیتها، و امکانات اقتصادی فرد و جامعه است.

 

مشخصات فایل:
عنوان:
کد درس: 
تاریخ بروز رسانی: سال ۹۶
نویسنده: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید