خلاصه کتاب استراتژی اقیانوس آبی جان کیم

خلاصه کتاب استراتژی اقیانوس آبی جان کیم

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 750 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 اسفند 1397

به روز رسانی در: 17 اسفند 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود خلاصه کتاب استراتژی اقیانوس آبی جان کیم

فرض کنید که بازار جهـانی از دو دسـته اقیـانوس تـشکیل شـده اسـت اقیـانوس هـاي آبـی و اقیـانوس   هـاي قرمـز   .اقیانوسهاي قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند اقیانوسهاي قرمز فضاهاي شناخته شـده بـازار        هستند .اقیانوسهاي آبی، کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند   .اینها فضاهاي شناخته نشده در بـازار   می باشند

عنوان:خلاصه کتاب استراتژی اقیانوس آبی
نویسنده: جان کیم
تعداد صفحات: ۴۴
زبان: فارسی