جزوه مدیریت تولید بابک کاظمی

جزوه مدیریت تولید بابک کاظمی

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 845 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مدیریت تولید بابک کاظمی
فصل اول
۱-تولید از نظر اقتصادی به معنای ایجاد تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل آن به صورت محصولات به منظور رفع احتیاج است،یا هر نوع
دخل و تصرف و تغییر شکل است که بشر در محیط پیرامون خود برای ارضای نیازهایش اعمال میکند.
۲-ارزش افزوده عبارت از مبلغی است که به ارزش مواد خام برای تبدیل آن به کالای ساخته یا نیم ساخته طی عملیات تولیدی تعلق میگیرد و به آن افزوده میشود.
۳-منابع مادی و انسانی که ارضای نیازمندی های مختلف اقتصادی جامعه را امکانپذیر میسازند، عوامل تولید نامیده میشود.
۴-منظور از عوامل تولید یا منابع تولید هر چیزی است که به امر تولید کمک کند و آن را امکانپذیر سازد. در واقع مجموعه منابع مادی و انسانی که نیازمندی های مختلف اقتصادی را ارضا میکند عوامل تولید نامیده میشود.
۵-اقتصاددانان معمولاً عوامل تولید را به چهار دسته: منابع طبیعی(زمین)، سرمایه، کار و مدیریت تقسیم میکنند .
۶-عامل انسانی تحت دو عنوان مورد بحث قرار میگیرد: نیروی کار و مدیریت.
۷-دانشمندان عامل انسانی را مهمترین و باارزشترین عامل تولید میدانند و….

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه مدیریت تولید
کد درس:  ۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸
نویسنده: بابک کاظمی
تعداد صفحات:  ۳۷۶
زبان: فارسی