جزوه فیزیک ۳

جزوه فیزیک ۳

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 767 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 11 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 11 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه فیزیک ۳

جزوه ای که هم اکنون در دست شما کاربران نانو فایل می باشد بصورت دست نویس در ۱۱۴ صفحه تنظیم شده است . این جزوه خلاصه ای از کتاب های ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺎﻟﯿﺪي ﺟﻠﺪ دوم و ﭼﻬﺎرم و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻓﺮدرﯾﮏ ﺑﯿﻮﮐﯽ می باشد . که تمام مباحث فیزیک را با زبان ساده  زیباه توضیح داده شده است .  در این جزوه در پایان هر فصل نمونه سوالات و پاسخ تشریحی وجود دارد .
تـﻐﯿﯿﺮ ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎل ﻣﺤﺼﻮر و ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎل و ﺑﻪ دﯾﻮار  ﻫـﺎي ﻇﺮف آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.  ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﭘﺎﺳـﮕﺎل ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .و…
 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه فیزیک ۳
تعداد صفحات:  ۱۴۴
زبان: فارسی