جزوه روش استفاده از متون علمی شیمی اثر دکتر مسعود حسن پور

جزوه روش استفاده از متون علمی شیمی اثر دکتر مسعود حسن پور

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 582 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 مهر 1398

به روز رسانی در: 20 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه  روش استفاده از متون علمی شیمی  اثر دکتر مسعود حسن پور

آشنا نمودن دانشجويان با انواع منابع شيمی وروش علمی استفاده از آنھا
عناوين مطالب درس:
بخش اول
معرفی دائر المعا رفھا ، دستنامه ھا فرھنگھا وروش علمی استفاده از آنھا
بخش دوم
معر فی چکيده نامه ھای شيمی ،نمايه نامه ھاوراھنماھای آنھا ،
روش استفاده از نمايه نامه ھا چکيده نا مه ھای شيمی برای جستجوی چکيده ھای موردنظر
روش دستيابی به متون اصلی با استفاده از چکيده ھا….

توضیحات فایل
عنوان:جزوه  روش استفاده از متون علمی شیمی
نویسنده:مسعود حسن پور
تعداد صفحات:۱۰۱
زبان:فارسی