جزوه دینامیک

جزوه دینامیک

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 522 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 فروردین 1398

به روز رسانی در: 21 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه دینامیک

درس دینامیک رشتۀ مکانیک از جمله درسهاي سخت بـراي دانشـجویان رشـته ي
مکانیک به شمار میرود و چهار واحدي بودنِ این درس نیز، نشـاندهنـده ي همـین
موضوع است.
کتابهاي مرجع، با همه ي ارزش و اعتباري که دارند، به دلیل حجمِ زیـاد و مسـائل
تحلیلی و وقتگیر، و روان نبودنِ ترجمه ي آنها، شاید براي تدریس در زمـان کوتـاه
یک ترم چندان مناسب نباشند.

مشخصات فایل:
عنوان:     جزوه دینامیک
تعداد صفحات:    ۴۱
زبان:  فارسی