جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 873 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 22 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف دکتر شهربانو رحمان ستایش

تعیین حجم هاي مولی جزئی
تعیین کشش سطحی مایعات
ویسکوزیته مایعات
فشار بخار و گرماي تبخیر مایعات
ثابت تفکیك اسید ضعیف
هدایت الکتریکی محلول هاي الکترولیت
تعیین عدد انتقال به روش مرز متحرک
دیاگرام فاز سیستم دو جزئی
دیاگرام فاز سیستم  مایع سه جزئی
جذب سطحی
سینتیك شیمیایی- هیدرولیز متیل استات

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک
نویسنده:   دکتر شهربانو رحمان ستایش
تعداد صفحات:  ۲۵
زبان:  فارسی