جزوه دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ دکتر داور بقاعی

جزوه دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ دکتر داور بقاعی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 587 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 خرداد 1398

به روز رسانی در: 24 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه  دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ دکتر داور بقاعی

روش کار
ج) در حدود ۵۰۰mLمس سولفات پنج آبه به (نمک ساده) را در یک لوله آزمایش پیرکس حرارت دهید
تا نمک آنید حاصل شود  ۲الی  ۳mLآب مقطر به آن اضافه کنید و تغییر رنگی را که مشاهده می کنید
یادداشت نمائید (آبی کم رنگ). حال قطره قطره  ۵mlآمونیاک  ۶Mبیفزائید و مشاهدات خود را یادداشت
کنید (آبی پررنگ). ابتدا مسIIهیدروکسید و و سپس مسIIتترا آمین تشکیل می شود….

مشخصات فايل:
عنوان:جزوه  دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی ۱
نويسنده:دکتر داور بقاعی
تعداد صفحات: ۲۸
زبان: فارسي