جزوه حقوق اساسی۱

جزوه حقوق اساسی۱

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 566 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آبان 1398

به روز رسانی در: 14 آبان 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حقوق اساسی۱

تكامل سازماني دولت : – سيستم كار ميان فرمانروايان در هر ۳ قوه ونهادها وسازمان هاي ديگر – وجود سيستم پيشرفته ضمانت اجراء،الزام به اجراي قوانين و اجراي مجازات در صورت تخلف – استفاده انحصاري از قوه مجريه وسعت روابط وهمبستگي هاي اجتماعي : در صورت تعارض ميان منافع دولت با گروه هاي اجتماعي ديگر منافع دولت به دليل همبستگي هاي اجتماعي گسترده بر منافع ساير گروه ها ترجيح داده مي شود واين امر مانع جدا شدن و پراكندگي گروه هاي اجتماعي مي شود. قوه مجريه:رئيس جمهور ،وزراء ،اجزاي قوانين مصوب مجلس قوه مركزي :براساس حقوق اداري دو قوه براي اداره كشور وجود دارد .قوه مركزي و قواي محلي قوه مركزي متشكل از سازمانهاي اداري ومقامات اداره كننده آنهاست .قواي محلي شوراها هستند كه به وسيله مردم انتخاب مي شوند. مشروعيت : معناي فقهي =منطبق بر شرع بودن –شرعي بودن معناي سياسي =حقاني بودن –برحق بودن معناي اصطالحي =باور اكثريت و تلقي اكثر اعضاء جامعه در مورد شايستگي قدرت برتر سياسي يعني اكثريت مردم اقدامات قدرت برتر سياسي را بر حق وقانوني بدانند. شخصيت حقوقي دولت : هر دولت متشكل از نهادها وسازمانهائي است كه سهمي در شكل گيري شخصيت آن دارد.اين نهادها وسازمان ها در گذر زمان تغيير مي كنند ولي اصل شخصيت دولت تغيير نكرده و ثابت باقي مي ماند البته اين شخصيت با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي در معرض خطر قرار مي گيرد.

 

مشخصات فايل:
عنوان: جزوه حقوق اساسی۱
کد درس: ۱۲۲۳۰۲۲-۱۲۲۳۰۱۰
تعداد صفحات: ۵۰
زبان: فارسي