جزوه حرارت ۱

جزوه حرارت ۱

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 343 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 خرداد 1398

به روز رسانی در: 24 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حرارت ۱

فهرست مطالب :
فصل اول:ﻣﻘﺪﻣﻪ
فصل دوم:رﺳﺎﻧﺶ
فصل سوم:رﺳﺎﻧﺶ ﯾﮏ ﺑﻌﺪي در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺎ
فصل چهارم : :ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺣﺎﻟﺖ دو ﺑﻌﺪي
فصل پنجم:رﺳﺎﻧﺶ ﮔﺬرا
فصل ششم:ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
فصل هفتم:ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
فصل هشتم:ﺟﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ
فصل یازدهم: ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ

 

 :References

۱Introduction to meat Transfer Incropera 2) Basic of Heat Transfer y.A.cengel 3) Meat Transfer Holman

مشحصات فایل:
عنوان:    جزوه حرارت ۱
تعداد صفحات:     ۱۱۰
زبان:فارسی