جزوه تفکر و دید استراتژیک دانشگاه پیام نور

جزوه تفکر و دید استراتژیک دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 392 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه تفکر و دید استراتژیک دانشگاه پیام نور

جزوه دست نویس با خطی خوانا و زیبا دانشگاه پیام نور

در واقع، تفكر استراتژيك، ابزاري است براي ارائه بصيرت و چشمانداز استراتژيك. اين بصيرت و چشمانداز، ميتواند راههاي متفاوت و جديدي را پيش روي سازمان قرار دهد تا بتواند مجموعه جديدي از ارزشها را به مشتريان ارائه دهد . تفكر استراتژيك، يك رويكرد سيستماتيك و منظم براي شناسايي فرصتهاي بازار و همچنين نقاط ضعف مجموعه ارزش شركت است تا بتوان با استفاده از آنها، ارزش بيشتري را براي مشتريان شركت ايجاد كرد. تفكر استراتژيك، به عنوان يك ورودي براي مديريت استراتژيك عمل مي .كند

تمركز تفكر استراتژيك بر تصميماتي است كه توسط مديران سطوح مختلف سازمان گرفته ميشود و اينكه، چگونه اين تصميمات به استراتژيهاي سازمان تبديل ميشوند. تفكر استراتژيك بر اهميت نقش مديران در تصميمگيريها و مديريت استراتژيك سازمان تأكيد دارد.
فصل یک : تفکر استراتژیک و تصمیم گیری های مدیریتی و…

 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه تفکر و دید استراتژیک
تعداد صفحات:  ۶۴
زبان: فارسی