جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 514 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 فروردین 1398

به روز رسانی در: 1 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه اقتصاد کلان

فهرست :

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ  ﻣﻘﺪﻣه

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ -ﺣﺴﺎﺏ  ﻫﺎي ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ﮐلاسیک

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ-  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ ﮐﻴﻨﺰی

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ مالی

ﻓﺼﻞ ﺷشم – پول و نرخ بهره

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ -ﺑﺎﻧﮏ  ﻫﺎي ﺗﺠﺎﺭي ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ -ﮐﻴﻨﺰي ﻧﻈﺎﻡ ﮐﺎﻣﻞ  : ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎي کل

ﻓصل نهم – بیکاری و تورم

ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ- ﺑﻴﮑﺎﺭي ﺗﻮﺭﻡ   –  ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ کنیز

فصل یازدهم – ضد انقلاب پول و اقتصاد نئوکلاسیک

فصل دوازدهم – سیاست اقتصادی – ساست پولی

فصل سیزدهم – ساست مالی

فصل چهادهم – اقتصاد کشور های توسعه نیافته

 

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان: اقتصاد کلان
تعداد صفحات:    ۲۸۹
زبان:   فارسی