جزوه اقتصاد خرد ۲ یگانه موسوی جهرمی

جزوه اقتصاد خرد ۲ یگانه موسوی جهرمی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1136 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مهر 1398

به روز رسانی در: 5 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه اقتصاد خرد ۲ یگانه موسوی جهرمی

 

در هر بازاری دو نیرو و یا دو گروه، متقاضی و عرضهکننده، با یکدیگر روبرو میشوند و قیمت تعیین شده در بازار به عنوان راهنما، در تصمیمگیری آنها نقش اساسی را ایفا میکند. بررسی ومطالعه ساختار بازار، مطالعه چگونگی تعیین قیمت و مقدار در بازار است. گاه اقتصاددانان بازارها را به دو دسته کلی تقسیم می کنند : بازار رقابت کامل و بازار رقابت ناقص . بازار رقابت ناقص خود به سه نوع بازار تقسیم می شود: انحصار کامل ، رقابت انحصاری انحصار چند جانبه. در طبقهبندی متداول دیگر، بازارها به سه گروه رقابت کامل، انحصارکامل تقسیم میشوند .بر این اساس، در این  ، و بازارهای غیرانحصاری (طیفی میان بازار رقابت کامل و انحصار کامل) جلد، ابتدا (فصل اول) بازار رقابت کامل به عنوان یک الگوی مرجع تشریح میشود تا به کمک آن بتوان وضعیت بازارهای واقعی را ارزیابی کرد. از آنجا که کلیه بازارها دارای شرایطی بین رقابت کامل و انحصار کامل هستند، در فصول بعدی (دوم الی چهارم)  بازارهای انحصار کامل، رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه مورد بررسی قرار گرفته است.

 

مشخصات فایل :
عنوان :جزوه اقتصاد خرد ۲
نویسنده :یگانه موسوی جهرمی
تعداد صفحات : ۳۳۰
زبان : فارسی