جزوه آشنایی با ابزار اندازه گیری دقیق

جزوه آشنایی با ابزار اندازه گیری دقیق

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 636 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 23 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه آشنایی با ابزار اندازه گیری دقیق

اﻳﻦ ﺟﺰوه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﺰاردﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ درﻣﻮردﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺣﻠﻘﻪ بسته و باز و بلوک دیاگرام یک سیستم صنعتی بحث می گردد سپس درباره اندازه گیری های ابزار دقیقی مانند اندازه گیر های دما، فشار، فلو، لِول یا ارتفاع سطح و انواع آنها توضیح داده می شود. برای افرادیکه شغل آنها مربوط به تعمیرات ابزار دقیق است

 

مشخصات فایل:
عنوان:   جزوه آشنایی با ابزار اندازه گیری دقیق
تعداد صفحات:  ۴۳
زبان: فارسی