آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS )

آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS )

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 766 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 22 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

 

دانلود آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS )

اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺠ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ،  ﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه و ﭘﻴﭽﻴﺪه اي در در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .

آباکوس از جمله نرم‌افزاری‌های قدرتمند مهندسی به کمک رایانه در زمینه تحلیل به روش اجزاء محدود (FEM)استآباکوس قابلیت حل مسایل از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیده‌ترین مدلسازی غیر خطی را دارا می‌باشد. این نرم‌افزار دارای مجموعه المانهای بسیار گسترده‌ای می‌باشد که هر نوع هندسه‌ای را می‌توان توسط این المان‌ها مدل کرد. آباکوس با وجود اینکه مجموعه قابلیتهای بسیار گسترده‌ای را در استفاده از نرم‌افزار اختیار کاربر قرار می‌دهد، کار نسبتاً ساده‌ای می‌باشد. پیچیده‌ترین مسایل را می‌توان به آسانی مدل کرد. جزوه فوق یکی از بهترین جزوات آموزشی این نرم افزار می باشد که تمام نکارت را بصورت تصویری و با زبان ساده توضیح داده است .

 

مشخصات فایل:
عنوان:آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS )
تعداد صفحات:  ۲۱۲
زبان: فارسی