پرداخت

لینک دانلود پس از نکمیل اطلاعات نمایش داده می شود .همچنین به آدرس ایمیلتان نیز ارسال خواهد شد.

سبد خریدتان خالی است.

نکات مهم:

  • توجه داشته باشید که ابتدای آدرس ایمیل www ندارد.
  • چنانچه ایمیل را در inbox پیدا نکردید ،پوشه spam یا junk را هم چک کنید.
  • در صورتی که جهت پرداخت،اتصال به درگاه بانکی پیش فرض برقرار نشد ،درگاه دوم را انتخاب نماببد.