کتاب پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگ وی رایگان

کتاب پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگ وی

کتاب پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگ وی در ۱۹۱۴ که جنگ جهانی اول درگرفت جوانک موسوم به ارنست همینگ وی که می خواست نویسنده شود پانزده سال بیشتر نداشت.ایالات متحده در ۱۹۱۷ وارد جنگ شد…. مشخصات [...]

دانلود