کتاب ترمودینامیک مهندسی پروفسور خشنودی رایگان

کتاب ترمودینامیک مهندسی پروفسور خشنودی

دانلود کتاب ترمودینامیک مهندسی پروفسور خشنودی این کتاب به همراه مسائل و تمرینات حل شده می باشد که شما را در یاد گیری هرچه بهتر کمک می کند . دکترمحمد خشنودی ،از محققان برجسته کشورمان و استاد [...]

دانلود