کتاب باد و آب و سنگ از اکتاویوپاز رایگان

کتاب باد و آب و سنگ از اکتاویوپاز

کتاب باد و آب و سنگ از اکتاویوپاز   گزیده اشعار اکتاویوپاز باد پیکر سنگ را بسود سنگ فنجانی لبالب از آب است آب ِ رونده به باد می‌ماند. باد و سنگ و آب. و…. باد آوازخوانان می‌گذرد از پیچ [...]

دانلود