جزوه مدیریت تولید بابک کاظمی 5,000 تومان

جزوه مدیریت تولید بابک کاظمی

دانلود جزوه مدیریت تولید بابک کاظمی فصل اول ۱-تولید از نظر اقتصادی به معنای ایجاد تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل آن به صورت محصولات به منظور رفع احتیاج است،یا هر نوع دخل و تصرف و [...]

دانلود