کتاب زنده بیدار اثر ابن طفیل رایگان

کتاب زنده بیدار اثر ابن طفیل

دانلود کتاب زنده بیدار ابن طفیل این مرد بزرگ از یک‎سو ابن سینای حکیم و از سوی دیگر ابن عربی صوفی را به یاد می‎آورد، اما از ابن سینا زیباتر می‎نویسد و از ابن عربی معقول‎تر سخن می‎گوید. وی در [...]

دانلود