کتاب کشتی شکستگان اثر ژول ورن رایگان

کتاب کشتی شکستگان اثر ژول ورن

کتاب کشتی شکستگان اثر ژول ورن سه ساعت از شب گذشته در مد کامل، ساحل را ترک کردیم. جریان جزر به سرعت ما را به پهنه ی دریا می برد. کاپیتان هاینلی بادبانهای بالا و پایین را گسترده است…. مشخصات [...]

دانلود