کتاب ده سفرنامه اثر سهراب امیری رایگان

کتاب ده سفرنامه اثر سهراب امیری

کتاب ده سفرنامه  سهراب امیری روز بیست ونهم اکتبر یعنی در یک روز عجیب و مهم تاریخی افغانها تعدادی اسب جهت شاه و درباریانش به شهر فرستادند چرا که حتی یک اسب در اصفهان باقی نمانده…. جزئیات [...]

دانلود