کتاب زندگی سراسر حل مسئله است از کارل پوپر 13,000 تومان

کتاب زندگی سراسر حل مسئله است از کارل پوپر

کتاب زندگی سراسر حل مسئله است از کارل پوپر کتاب حاظر یک کتاب زیبا نوشته کارل پوپر که در شاخه روانشناسی نوشته شده است . قسمتی از کتاب ….. علوم طبیعی و نیز اجتماعی، همیشه با مسئله ها آغاز می [...]

دانلود