جزوه متالورژی پودر دکتر مرتضی تمیزی فرد رایگان

جزوه متالورژی پودر دکتر مرتضی تمیزی فرد

دانلود جزوه متالورژی پودر دکتر مرتضی تمیزی فرد   تاریخچه فناوری متالورژی پودر به عصر آهن برميگردد. در آن زمان بشر امکان ذوب فلزی چون آهن را نداشت برای تولید قطعات آهني، سنگ آهن (اکسید آهن) [...]

دانلود