جزوه حقوق دریایی 5,000 تومان 1,250 تومان

جزوه حقوق دریایی

دانلود جزوه حقوق دریایی   حقوق دریایی و تفاوتهای آن باحقوق دریاها:حقوق دریایی قبلا جز شاخه حقوق بوده  اما بعد از شیوع حمل ونقل دریایی با توجه به این که ۲/۳  زمین را آب فراگرفته است و ارزانتر [...]

دانلود