جزوه حقوق دریایی 11,000 تومان

جزوه حقوق دریایی

دانلود جزوه حقوق دریایی   حقوق دریایی و تفاوتهای آن باحقوق دریاها:حقوق دریایی قبلا جز شاخه حقوق بوده  اما بعد از شیوع حمل ونقل دریایی با توجه به این که 2/3  زمین را آب فراگرفته است و ارزانتر [...]

دانلود