جزوه حقوق تجارت دکتر قربانی 11,000 تومان

جزوه حقوق تجارت دکتر قربانی

دانلود جزوه حقوق تجارت دکتر قربانی در نظام حقوقی نوشته رومی رژمنی به طور سنتی دانش حقوق به دو حوزه عمومی و خصوصی تقسیم می شود. حقوق خصوصی در این نظام متشکل از دو جزء حقوق مدنی و حقوق تجارت است. [...]

دانلود