جزوه تفکر و دید استراتژیک دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

جزوه تفکر و دید استراتژیک دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه تفکر و دید استراتژیک دانشگاه پیام نور جزوه دست نویس با خطی خوانا و زیبا دانشگاه پیام نور در واقع، تفكر استراتژيك، ابزاري است براي ارائه بصيرت و چشمانداز استراتژيك. اين بصيرت و [...]

دانلود