جزوه تحقیق در عملیات ۱ دکتر عادل آذر 5,000 تومان

جزوه تحقیق در عملیات ۱ دکتر عادل آذر

دانلود جزوه تحقیق در عملیات ۱ دکتر عادل آذر   تحقیق در عملیات یک رویکرد علمی که درصدد حل مسائل مدیریتی است و هدف آن کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر است. نگاه این علم مانند سایر علوم به [...]

دانلود