جزوه آشنایی با قوانین کسب و کار پیام نور 11,000 تومان

جزوه آشنایی با قوانین کسب و کار پیام نور

دانلود جزوه آشنایی با قوانین کسب و کار پیام نور آشنایی با قوانین کسب و کار  یکی از مهمترین دروس رشته مدیریت بازرگانی می باشد. این جزوه شامل: بخش اول: قانون کار حمهوری اسلامی ایران بخش دوم : [...]

دانلود