کتاب اسرار حقه بازی اثر جوزف دانینجر رایگان

کتاب اسرار حقه بازی اثر جوزف دانینجر

کتاب اسرار حقه بازی اثر جوزف دانینجر حقه بازی، چشم‌بندی، تردستی یا شعبده فنّی است که برای تاثیر عجیب به حواس انسان‌ها به روشی خاص . این روش های چه به صورت مرموز و چه با روش‌های فیزیکی می توان [...]

دانلود