کتاب گیله مرد اثر بزرگ علوی رایگان

کتاب گیله مرد اثر بزرگ علوی

کتاب گیله مرد اثر بزرگ علوی داستان گيله مرد علي رغم سادگي ماجرا و زبان روايي ساده آن، به زيبايي تصويرگر ميزان از خود بيگانگي مردمي ست كه به هر نحوي دستي بر سطحي از قدرت دارند. و چهره ي بارز آن [...]

دانلود