کتاب من او را دوست داشتم اثر انا گاوالدا 11,000 تومان

کتاب من او را دوست داشتم اثر انا گاوالدا

کتاب من او را دوست داشتم اثر انا گاوالدا کلوئه زنی است که عاشق شوهرش می باشد و به خاطر او همه کار کرده اما اکنون شوهرش او و دو دختر کوچکش را ترک کرده و همراه با معشوقه اش رفته است . کلوئه نزد [...]

دانلود