کتاب ایران در عصر نادر اثر مایکل اکسورثی رایگان

کتاب ایران در عصر نادر اثر مایکل اکسورثی

دانلود کتاب ایران در عصر نادر اثر مایکل اکسورثی ظهور و افول نادرشاه افشار یکی از پر تب و تاب ترین دوران تاریخ ایران در قرن هجدهم پس از سقوط صفویه و فتح اصفهان توسط افغان ها می باشد او از سن هجده [...]

دانلود
کتاب طراحی و نقاشی از چهره اثر لئوناردو رایگان

کتاب طراحی و نقاشی از چهره اثر لئوناردو

دانلود کتاب طراحی و نقاشی از چهره اثر لئوناردو با مطالعه سری کتابهای لئوناردو داوینچی قادر خواهید بود طرز آموزش روش ها و تکنیک های متفاوت طراحی و نقاشی را با مداد و ذغال،آکریلیک،آبرنگ و [...]

دانلود