کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی رایگان

کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی دکتر یوسف کریمی هدف از نوشتن این جزوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ: . ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده و ﺟﺎﻣﻊ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري را ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ [...]

دانلود
کتاب قمارباز داستایوسکی رایگان

کتاب قمارباز داستایوسکی

دانلود کتاب قمارباز داستایوسکی قمارباز رمان کوتاهی از داستایفسکی است، رمان نشان دهنده اعتیاد خود داستایفسکی به رولت می‌باشد که الهام بخش نوشتن این کتاب شد، نویسنده در هنگام نوشتن کتاب تحت مهلت [...]

دانلود
کتاب انگشت اتهام آگاتا کریستی رایگان

کتاب انگشت اتهام آگاتا کریستی

دانلود کتاب انگشت اتهام آگاتا کریستی گاهی اوقات صبح آن روزی که اولین نامه‌ی بی‌نشان به دستم رسید را به یاد می‌آورم. آن را هنگام صبحانه دریافت کردم و به حال خود رها کردم تا زمان به آرامی بگذرد، [...]

دانلود
جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت) رایگان

جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت)

دانلود جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت) جزوه فوق مروری بر فرایند پلایش نفت و خلاصه ای از مهندسی نفت می باشد که بر گرفته از کتاب مبانی پالایش نفت تالیف دکتر گیتی ابوالحمد می باشد . جزوه فوق [...]

دانلود
نمونه سوالات نگارش پیشرفته دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوالات نگارش پیشرفته دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات نگارش پیشرفته دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس نگارش پیشرفته پیام نور سال۹۰ تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه [...]

دانلود
جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت رایگان

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت   سیستم اطلاعاتی چیست : مجموعه ای از اجزا به هم مرتبط برای جم آوری ، ذخیره سازی ، پردازش، بازیابی و انتشار اطلاعات جهت پشتیبانی از تصمیم گیری و کنترل در [...]

دانلود