کتاب گمشده انکی نوشته زکریا سیچین 10,000 تومان

کتاب گمشده انکی نوشته زکریا سیچین

دانلود کتاب گمشده انکی زکریا سیچین پس از گذشت زمانی اریدو ی جدید درست شده به یک جایگاه ماموریتی تکمیل با یک مرکز نطارت ماموریت و یک مکان فضایی و کارهای معدنی و حتی پایگاهی میان مسیری در مریخ [...]

دانلود